Innovathon van Alliander: hoe kunnen we congestie vermijden?

februari 2, 2022

door Hans Dorst

De energietransitie versnelt. Dat vraagt om een innovatieve energievoorziening die radicaal anders is dan nu: meer duurzaam, decentraal en digitaal. Daarom organiseerde Alliander op vrijdag 19 november 2021 de Innovathon.

Gedurende 24 uur bogen verschillende teams zich over één centraal vraagstuk: hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten slimmer en sneller kunnen voorzien in hun energiebehoefte? Een uitgelezen kans voor Het ConsultancyHuis om zijn kennis en expertise van de energiemarkt te tonen.

Ons antwoord op de centrale vraag

In de weken voor de Innovathon van Alliander brainstormden verschillende collega’s uit diverse vakgebieden over dit centrale vraagstuk. Na wat wikken en wegen vonden we consensus over het idee waarmee we ons zouden opgeven voor de Innovathon: de congestie-index. Het afgevaardigde team van Het ConsultancyHuis, bestaande uit 5 collega’s, ging verder aan de slag om dit idee uit te werken.

Wat is congestie?

Congestie kan begrepen worden als filevorming op het elektriciteitsnet. Het is een onbalans in het netwerk die ontstaat doordat de vraag naar en het aanbod aan transportcapaciteit niet overeenkomen.

Onder andere door de energietransitie komt congestie steeds meer voor in Nederland. Zo kiezen we vaker voor duurzame energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen, maar heeft het net niet voldoende capaciteit voor alle energie die terug wordt geleverd op het moment dat de zon fel schijnt. Dat is lastig voor netbeheerders omdat zij geacht worden een oplossing te vinden.

Het steeds verder verzwaren van het net is wellicht niet de beste oplossing om congestie te voorkomen. Maar misschien kunnen we wel slimmer en beter omgaan met de beschikbare netcapaciteit. Zo ontstond ons idee voor de Innovathon van Alliander.

Waarom de congestie-index?

Als we de gegevens over de beschikbare capaciteit via een centraal platform openstellen, kunnen zowel bedrijven als de ‘gewone man’ die inkijken. Door op een eenvoudige manier aan te geven wat de huidige situatie is op het lokale net, kunnen zij rekening houden met congestie in hun verbruikspatroon en zelf oplossingen bedenken.

Een eigenaar van een koelcentrum kan bijvoorbeeld software ontwikkelen die het vermogen vermindert bij kritische capaciteit. Daarbij kunnen er financiële voordelen aangereikt worden voor bewustere afnemers van energie.

De Peakshift-app

De congestie-index, ook wel bekend als Peakshift, is één van die mogelijke oplossingen die enkel gerealiseerd kan worden door het openstellen van congestiedata. Het is een applicatie die de verwachte congestie voor de komende 24 uur inzichtelijk maakt. Op basis hiervan kunnen slimme apparaten, zoals elektrische voertuigen, automatisch aan worden gestuurd, of kan de gebruiker handmatig apparaten aan- of uitzetten.

Meer weten?

Wij zijn trots op wat het team heeft neergezet in 24 uur. Tijdens de Innovathon van Alliander hebben zij verbinding gezocht met de business om zo tot de kern van het probleem te komen. Wil jij meer weten over congestie, onze Peakshift-app of een ander gerelateerd onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Samenwerken?

Een verandertraject, een nieuw IT-systeem of een andere uitdaging? Ontdek hier hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Werken bij ons?​

Zoek je een nieuwe uitdaging? Ontdek de voordelen van Het ConsultancyHuis voor jou als consultant.