vijf energie gerelateerde
moties uit 2022

10/01/2023

door Oliver Karnbrock en André Sliedregt

In 2022 zijn er een recordaantal moties ingediend in de Tweede Kamer. Een groot aantal daarvan hadden betrekking op energie, aangezien dat onderwerp de gemoederen behoorlijk heeft bezig gehouden. Dat is goed nieuws! De overheid is cruciaal als het gaat om het faciliteren van de energietransitie. De overheid moet richting geven en door regelgeving mogelijkheden scheppen en barrières afbouwen.

Onderstaand benoemen wij de vijf meest markante energie gerelateerde moties van het afgelopen jaar.

  1. Nationaal energiebesparingsplan in kaart brengen (23 feb 2022)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z03519&did=2022D07251

In deze motie constateren de indieners dat er in het regeerakkoord geen specifieke doelen zijn opgenomen rondom energie besparing. Zij verzoeken de regering de mogelijkheden voor een nationaal energiebesparingsplan in kaart te brengen.

De focus op duurzame energie groeit gelukkig. Tegelijkertijd is ook de opwek en transport van duurzame energie niet zonder problemen. Dit kost geld, tijd en (belastend) materiaal. De meest duurzame energie is de energie die wij niet gebruiken. Het is cruciaal dat als we snel van fossiele brandstof af willen, we een sterke focus moeten houden op een lager energieverbruik.

  1. Gasopslagen maximaal vullen tot 90% (6 jul 2022)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022D29368&did=2022D29368

In deze motie stellen de indieners dat het kabinet het advies van de Mijnraad om de gasopslagen maximaal te vullen negeert. Zij verzoeken het kabinet het advies van de Mijnraad te volgen en de gasopslagen maximaal te vullen.

De gewenste onafhankelijkheid van Rusland betekent voldoende voorraden aanleggen. Dat is een dure beslissing geweest, maar met het oog op de winter eind 2023, zou dit wel eens een heel verstandige beslissing kunnen blijken. Als er in 2023 weinig gas ons land binnenkomt, dan hebben we eind 2023 in ieder geval iets meer voorraad totdat LNG substantieel kan worden geleverd.

  1. Ruimhartiger prijsplafond (22 sep 2022)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022D37128&did=2022D37128

In deze motie stellen de indieners dat huishoudens de winter door geholpen moeten worden, whatever it takes. In de verdere uitwerking van het prijsplafond verzoeken zij de regering de volumegrens en het prijsplafond ruimhartig te kiezen, zij verzoeken de regering er rekening mee te houden dat huishoudens die geïnvesteerd hebben in duurzaamheid een hoger elektriciteitsverbruik hebben en zij verzoeken het kabinet de compensatie voor energiebedrijven zo vorm te geven dat er geen overwinsten ontstaan.

Nederlanders die de laatste jaren hebben geïnvesteerd in een elektrische warmtepomp, om minder gas te verbruiken, worden als het ware gestraft als het elektraverbruik een lage grenswaarde krijgt. De Tweede Kamer heeft dan ook met succes verzocht om de grenswaarde voor elektra op te hogen.

  1. Strategische energie-autonomie van Nederland (13 okt 2022)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z19481&did=2022D41673

In deze motie constateren de indieners dat Nederland te afhankelijk is van onvrije landen als het gaat om energievoorziening. Tevens constateren zij, dat de klimaatconferentie van Sharm-el Sheikh (COP27) een goede gelegenheid is om bilateraal investeringsafspraken te maken in ruil voor langetermijncontracten op het gebied van energie en grondstoffen.  Zij verzoeken het kabinet om tijdens de COP27 bilaterale win-win afspraken te maken met als doel de autonomie van Nederland op energiegebied te vergroten en tegelijkertijd partnerlanden te helpen met hun duurzame economische ontwikkelingen.

Een focus op lange termijncontracten om korte termijn afhankelijkheid te voorkomen. Het lijkt triviaal, maar de overheidsbezoeken aan Qatar gedurende het WK om goede politieke contacten met Qatar uit te bouwen, lagen sterk onder een vergrootglas. Tegelijkertijd groeit de kritiek op rijke landen die eenzijdig hun belangen behartigen als het gaat om energieverzorging en de klimaatschade die ontstaat, veelal in armere landen.

  1. Hernieuwbare energieprojecten extra tijd geven (20 dec 2022)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z25840&did=2022D55687

In deze motie constateren de indieners dat door de internationale crisis kosten voor duurzame projecten stijgen en dat doorlooptijden oplopen door juridische procedures. Zij verzoeken het kabinet de huidige realisatietermijn binnen de SDE++ regeling met één à twee jaar te verlengen zonder dit ten koste te laten gaan van de totale exploitatieduur.

Veel projecten overschrijden de realisatietermijn van de SDE++ subsidie dor langjarige juridische procedures, onder meer bij wind-, zon- en geothermieprojecten. Als we willen dat deze van de grond komen in de aanloopperiode waarbij subsidie nodig is, dan moet een subsidietermijn daarin niet belemmerend zijn.

Het ConsultancyHuis wenst iedereen een goed 2023, een jaar waarin belangrijk werk ligt op het gebied van duurzaamheid voor overheden, bedrijven, geldverstrekkers en huishoudens.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in de energiemarkt? Laat het ons dan vooral weten, wij vertellen er graag over!

Oliver Karnbrock | LinkedIn +31646092267 | André Sliedregt | LinkedIn +31622696951

Samenwerken?

Een verandertraject, een nieuw IT-systeem of een andere uitdaging? Ontdek hier hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Werken bij ons?​

Zoek je een nieuwe uitdaging? Ontdek de voordelen van Het ConsultancyHuis voor jou als consultant.