Verslag: Dutch Power presentatiemiddag ‘Stopcontact op zee’

april 30, 2019

door Saskia Wantia en André Sliedregt

Het ConsultancyHuis wil graag bijdragen aan de energietransitie. Daarom verdiepen we ons in de verschillende aspecten van deze transitie, inclusief windenergie op de Noordzee. André Sliedregt en Saskia Wantia bezochten recent de presentatiemiddag ‘Stopcontact op zee’ van Dutch Power in Utrecht. Hieronder lees je ons verslag van dit interessante event.

Waarom windmolens in de Noordzee?

Nederland is volop aan het verduurzamen. Hoewel verduurzaming eigenlijk zou moeten beginnen bij het minimaliseren van het energieverbruik, krijgt het duurzaam opwekken van energie op dit moment meer aandacht. Daarbij ligt de focus op wind- en zonne-energie.

Een van de belangrijkste speerpunten in het vergroenen van de Nederlandse elektriciteitsproductie zijn windmolens in de Noordzee. Die moeten leiden tot een flinke reductie van de CO2-uitstoot in de sector. In het kader van het ‘Wind op Zee’-programma zal de capaciteit voor 2023 uitgebreid worden tot 4450 MW, en tussen 2024 en 2030 nog eens met 6100 MW.

De Noordzee is erg geschikt voor windmolenparken: de zone waar gebouwd kan worden is relatief ondiep, de bodem is zacht en maakt kabels makkelijk ingraafbaar, er bevindt zich veel industrie met een grote elektriciteitsbehoefte dichtbij de kust, en er is het hele jaar veel en regelmatig wind maar niet in orkaankracht.

Bovendien ontstaan er minder maatschappelijke ‘not-in-my-backyard-discussies’ dan bij windmolens op land.

Presentatiemiddag van Dutch Power

Windmolens op zee zijn dan ook een dankbaar topic voor een presentatiemiddag. En dus organiseerde Dutch Power het event ‘Stopcontact op zee’. Een titel die nieuwsgierigheid opwekt, maar ook enige verwarring. De transformatorstations waar ze zo naar verwijzen, zijn namelijk zo groot als een voetbalveld met 7 verdiepingen. Bovendien kennen we stopcontacten als iets waar stroom uitkomt, terwijl hier juist stroom in wordt gestopt.

Dutch Power nodigde diverse bedrijven die zich bezighouden met windmolens op zee uit hun ontwikkelingen en dilemma’s te presenteren: netbeheerders, kabelmakers, kabelleggers, scheepswerven en adviseurs. Het sleutelwoord bleek ‘groter’ te zijn. De 10 vergunde concessies van 350 MW werden vaak per 2 afgenomen, zodat meer schaalgrootte ontstond en de ‘stopcontacten’ 1 op 1 gekopieerd konden worden.

Verder neemt het vermogen per windmolen jaarlijks toe. Tiphoogten komen inmiddels ruim boven de 200 meter uit. Grotere windmolens moeten verder uit elkaar staan en hebben dus meer grondoppervlak nodig. Daarnaast hebben ze ook langere en dikkere kabelverbindingen, en dus meer en zwaardere kabellegschepen nodig.

Doordat de bruikbare oppervlakte dichtbij de kust stilaan op raakt, zijn windmolens verder van de kust nodig. Ze moeten dus dieper in zee geplaatst worden, op hogere en dikkere piles: de huidige diameter is nu al groter dan 11 meter!

Groter, maar niet duurder

Door het steeds verder teruglopen van subsidies zijn alle ontwikkelingen sterk kosten-gedreven geworden en dalen de (relatieve) kosten snel. Inmiddels zijn er parken die zonder subsidie ontwikkeld zullen worden. Waar vroeger de focus lag op het opwekvermogen (op basis daarvan werd immers de subsidie bepaald), verschuift nu de aandacht naar (financieel) rendement. Hierdoor is er veel meer aandacht voor levensduur en onderhoudsarm ontwerp.

Door de toename van de duurzame capaciteit op zee kan het productietijdstip van elektriciteit steeds minder beïnvloed worden. Een van de kansen hierbij is het verleiden van de industrie om hun energiegebruik te matchen met de beschikbaarheid. Daarnaast kunnen andere (duurzame) bronnen van elektriciteit en opslagmogelijkheden een uitkomst bieden.

Een van de mogelijkheden die hierbij genoemd werd, is het produceren van groene waterstof met het overschot aan windenergie uit de Noordzee. Een productie-eiland zou dichtbij het windpark aangelegd kunnen worden. Naar verwachting zal dit wel pas vanaf 2030 op gang komen, omdat de geproduceerde volumes dan zo groot worden dat omzetting van elektriciteit naar waterstof concurrerend kan worden.

De eerste grote stappen zijn dus gezet om meer gebruik te maken van (zee)wind, zonder er afhankelijk van te worden. Het vinden van de juiste balans tussen productie, opslag en afname van elektriciteit wordt de komende tijd dan ook cruciaal.

Meer informatie

Het ConsultancyHuis zet zich dagelijks in voor de transitie naar een duurzame samenleving. We ondersteunen onder andere energieleveranciers en netbeheerders met consultants die de business begrijpen en de verschillende marktrollen kennen. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Graag tot binnenkort!

Samenwerken?

Een verandertraject, een nieuw IT-systeem of een andere uitdaging? Ontdek hier hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Werken bij ons?​

Zoek je een nieuwe uitdaging? Ontdek de voordelen van Het ConsultancyHuis voor jou als consultant.