C-ARM app voor verwerken en toekennen van energieverbruik

C-ARM project van regionale netbeheerders

Coördineren van het acceptatieproces voor C-ARM

Bij het C-ARM project werkten de 7 regionale netbeheerders samen aan een tool om het administratief verwerken en toekennen van stroom- en gasverbruik te vereenvoudigen. Door het hoge aantal betrokken partijen en de complexe inhoud en governance, werd het een programma met een ongeziene omvang en complexiteit.

We zijn dan ook erg trots dat wij ons steentje mochten bijdragen. Hieronder lees je meer over het C-ARM project en de rol van Het ConsultancyHuis.

Korte samenvatting van het project:

Uitdaging

Door de veranderende energiemarkt wordt het administratief verwerken en toekennen van stroom- en gasverbruik steeds complexer. Om hier beter mee om te kunnen gaan, werkten de 7 regionale netbeheerders samen aan 1 centrale toepassing voor allocatie, reconciliatie en meetdata: de C-ARM app.

Het ConsultancyHuis werd ingeschakeld om de werkgroepen en decision makers te ondersteunen bij het behalen van de programmamijlpalen.

Oplossing

De mijlpalen in het C-ARM project moesten gepasseerd worden op basis van heldere en gedragen acceptatiecriteria, duidelijke en zorgvuldig afgewogen vrijgaveadviezen en begrijpelijke overzichten en prognoses.

Hierbij kozen we voor volgende aanpak:

  • Structureren, aanscherpen en SMART maken van de acceptatiecriteria, met workshops, detailanalyse en verankering.
  • Draagvlak creëren in de werkgroepen en hen actief ondersteunen om tijdig te komen tot eenduidige, zorgvuldig afgewogen en gedragen adviezen.
  • Adviseren en challengen op een neutrale maar uitgesproken manier.
  • Veelvuldig communiceren en verbinden, en zo zorgen voor één gezamenlijke waarheid.
  • Scherp begeleiden van alle werkgroepen, programmadomeinen en beslisgremia bij de MSP Gate Reviews, zodat deze tijdig, zorgvuldig, traceerbaar en soepel lopen.
  • Creëren van overzichten en dashboards met de status en verwachting van alle acceptatiecriteria, vrijgaveadviezen en mijlpalen.
  • Ondubbelzinnig vastleggen van audit trails en bewaken van restpunten.

Resultaat

Bij elk van de 160 programmamijlpalen kregen de vele werkgroepen, domeinen, taskforces en beslisgremia tijdige, zorgvuldige, onderbouwde en gedragen adviezen. Hierdoor konden zij altijd gefundeerde ‘go/no-go’-beslissingen nemen, ondanks de ongekende complexiteit en omvang van het programma. Op deze manier droeg Het ConsultancyHuis bij aan het succes en het gecontroleerd live brengen van C-ARM bij de regionale netbeheerders.

De klant aan het woord

Onze resultaten

Andere projecten die écht een verschil maken

Consultants aan het woord

“Het was een mooie en rijke rol, ten eerste door de verbinding en interactie met alle partijen, groepen en gremia, ten tweede door de volle breedte van de inhoud, van functionaliteit, test, performance, beheer, transitie, business implementatie, nazorg, control frameworks tot en met batenmanagement.”

Franc Klomp

Onze projecten

Een verandertraject, een nieuw IT-systeem of een andere uitdaging? Ontdek hier hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Werken bij ons?​

Zoek je een nieuwe uitdaging? Ontdek de voordelen van Het ConsultancyHuis voor jou als consultant.