Salderen

Salderen door Joost van Hoenselaar Sinds de energiecrisis is er in Nederland nog veel meer aandacht gekomen voor verduurzaming door middel van zonnepanelen. De salderingsregeling helpt om de enorm gestegen energiekosten te drukken.  In onderstaand artikel gaat Joost van Hoenselaar dieper in op salderen en het wetsvoorstel met betrekking tot de afbouw van salderen.  Afbouw […]

De opkomst van dynamische energieprijzen

De opkomst van dynamische energieprijzen door Joost van Hoenselaar Sinds de energiecrisis is er in Nederland meer aandacht gekomen voor een relatief nieuw type energiecontract, te weten het energiecontract met dynamische energieprijzen.  In onderstaand artikel gaan we dieper in op een aantal gerelateerde onderwerpen. Ook beantwoorden we veel gestelde vragen omtrent dynamische energieprijzen.  Wat zijn […]

Verwachte ontwikkelingen in de wereld van energie – deel 2

verwachte ontwikkelingen in de wereld van energie – deel 2 door de EnergieNerds Ter aanvulling op Deel 1 worden er onderstaand nogmaals drie energie gerelateerde thema’s besproken die ons in het jaar 2023 bezig zullen gaan houden. We kijken naar de huidige situatie en schetsen daarnaast een beeld van de verwachte ontwikkeling in het komende jaar […]

Verwachte ontwikkelingen in de wereld van energie – deel 1

verwachte ontwikkelingen in de wereld van energie – deel 1 door de EnergieNerds In onderstaand artikel [Deel 1], geschreven door onze consultants, worden er drie energie gerelateerde thema’s besproken die ons komend jaar bezig zullen gaan houden. We kijken naar de huidige situatie en schetsen daarnaast een beeld van de verwachte ontwikkeling in het komende […]

Vijf energie gerelateerde moties uit 2022

vijf energie gerelateerde moties uit 2022 door Oliver Karnbrock en André Sliedregt In 2022 zijn er een recordaantal moties ingediend in de Tweede Kamer. Een groot aantal daarvan hadden betrekking op energie, aangezien dat onderwerp de gemoederen behoorlijk heeft bezig gehouden. Dat is goed nieuws! De overheid is cruciaal als het gaat om het faciliteren van […]

De dilemma’s van het energieprijsplafond

Gasmeter

De dilemma’s van het prijsplafond door Andre Sliedregt Kortgeleden is het prijsplafond voor kleinverbruikers geïntroduceerd om de hoge energiekosten wat te dempen. Voor klanten die geheel 2023 een kleiner verbruik hebben dan het grensvolume (van respectievelijk 1200m3 en 2900kWh) én het gehele jaar een tarief hebben van boven de plafondbedragen, is simpel te berekenen hoe […]

Spanning in de wereld van de slimme energie

Spanning in de wereld van de slimme energie door Oliver Karnbrock en Franc Klomp “Al jaren zien we de energiedynamiek in regio’s, steden en woningen toenemen”, aldus projectmanager Oliver Karnbrock van Het ConsultancyHuis. “We willen zuiniger met energie omgaan en meer gebruiksgemak creëren. Daarom komen er steeds meer aanbieders van slimme energie, apparaten en diensten.” Geen […]

Assetscanner-app zet image data om in businesswaarde

Assetscanner-app zet image data om in businesswaarde door Hans Dorst Organisaties in de energie-, mobiliteits- en telecommarkt maken vaak gebruik van assets – denk aan kabels, zekeringen en energiemeters. Die leveren hen vaak heel veel data op. Dit kan gaan over sensordata, maar ook over image data. Het ConsultancyHuis ziet de waarde van deze data en […]

Innovathon van Alliander: hoe kunnen we congestie vermijden?

Innovathon van Alliander: hoe kunnen we congestie vermijden? door Hans Dorst De energietransitie versnelt. Dat vraagt om een innovatieve energievoorziening die radicaal anders is dan nu: meer duurzaam, decentraal en digitaal. Daarom organiseerde Alliander op vrijdag 19 november 2021 de Innovathon. Gedurende 24 uur bogen verschillende teams zich over één centraal vraagstuk: hoe kunnen we samen […]

Kunnen dynamische transportkosten voor energie helpen bij de energietransitie?

Kunnen dynamische transportkosten voor energie helpen bij de energietransitie? door André Sliedregt De elektriciteitskosten van Nederlandse kleinverbruikers bestaan naast belasting grofweg uit 2 componenten: een prijs per kWh voor de verbruikte energie en een prijs voor het gebruik van het netwerk dat die elektriciteit transporteert. Facturen vermelden die transportkosten voor energie vaak per dag. Het […]