Inrichten beheer en datamanagement binnen EnergyZero

Vraag vanuit de klant:

De Startup EnergyZero is een platformbedrijf dat zakelijke klanten toegang geeft tot de energiemarkt. Via het platform van EnergyZero kunnen de klanten van EnergyZero leveringscontracten voor energie aanbieden aan hun zakelijke en particuliere klanten. EnergyZero onderscheidt zich door het aanbieden van energiecontracten tegen dynamische tarieven waarbij klanten per uur (elektriciteit) of per dag (gas) een ander actueel tarief betalen.

 

Korte samenvatting van het project:

Uitdaging

Als startup heeft EnergyZero zich net bewezen met het nieuwe platform. Het door een externe partner ontwikkelde platform werkt en is gekwalificeerd voor de energiemarktprocessen. Er worden B2B partners én B2C klanten bediend en er zijn veelbelovende aantallen contracten.De organisatie heeft de wind mee en staat een de vooravond van een grote groei in partners en klanten. ANWB start een pilot om energiecontracten aan te bieden en maakt daarbij gebruik van het platform van EnergyZero. De pilot is succesvol en leidt tot een grote toename van aansluitingen die door het platform worden beleverd. Dat vraagt ook om een volgende stap op het gebied van gebruikersbeheer, informatiebeheer, interne en externe informatievoorziening en datamanagement.

Oplossing

Om het congestieprobleem aan te pakken, is het Epex Spot handelsplatform gekoppeld aan de GOPACS-applicatie. Dit biedt netbeheerders (Tennet, Alliander, Stedin en Enexis) een solide omgeving om in te spelen op de continue vraag naar congestie-oplossingen door vraag en aanbod te reguleren. Er werd een gedegen businesscase en planning opgesteld met een harde deadline voor de livegang van de applicatie. Deze planning kwam regelmatig onder druk te staan doordat elke netbeheerder en CSP tijdens het traject uitdagingen ondervond om resources beschikbaar te stellen voor de gekozen teststrategie. Efficiënt stakeholdermanagement heeft deze risico’s helpen verminderen. Daarnaast worden de diverse (vaak ad-hoc) rapportage oplossingen geconsolideerd tot één rapportagetool waar periodieke rapportages mee kunnen worden gegenereerd. Dit geeft een framework voor consistente, versie beheerde rapportages waar aan doorontwikkeld kan worden. De informatievoorziening wordt gebaseerd op gestandaardiseerde, in de database gegenereerde objecten die voor alle rapportages gebruikt moeten worden om onderlinge consistentie te waarborgen. Volgens de Aiken’s piramide, afgeleid van het DAMA Wiel wordt gewerkt aan de kennisgebieden in fase 1 (vooral Datamodelleren en Ontwerp) en fase 2 (Datakwaliteit en Metadata) en later aan fase 3 (DataWarehousing/Business Intelligence).

Resultaat

De gebruikersondersteuning wordt eenvoudiger en consistenter waardoor de groei van medewerkers inderdaad met dezelfde ondersteunende capaciteit gerealiseerd kan worden. Door het gebruiken van standaard applicaties worden nieuwe medewerkers sneller geïntegreerd en kunnen sneller waarde leveren in de staande organisatie. Door het standaardiseren van de rapportages en gebruik te maken van gedeelde dataproducten worden de rapportages onderling consistenter en zijn sneller te genereren. Door gebruik te maken van het rapportage-framework kunnen eenvoudig rapportages toegevoegd worden en gedeeld worden met collega’s. De rapportages zijn ook over tijd (maand op maand of week op week) consistent. Dit geeft meer vertrouwen in de onderliggende cijfers. In dit stadium wordt gebruik gemaakt van datamodelleringstechnieken en wordt veelvuldig met Development overlegd om meer inzicht te krijgen in de data architectuur en de metadata. Ook worden datakwaliteitsmetingen aan de rapportagetool toegevoegd waardoor de datakwaliteit zichtbaar en meetbaar wordt. De rapportagetool heeft de kwartaal op kwartaal verdubbeling van EnergyZero twee jaar lang ondersteund. Daarna is overgegaan op een architectuur van Dbt, Snowflake en Tableau. Deze transitie ging door de duidelijke uitgangssituatie zeer voorspoedig.
Onze resultaten

Andere projecten die écht een verschil maken

Consultants aan het woord

“Bij deze opdracht krijg ik elke werkdag de kans om bij te dragen aan de energietransitie, door het oplossen van congestie op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.”

Shafiek Ramdin

Onze projecten

Een verandertraject, een nieuw IT-systeem of een andere uitdaging? Ontdek hier hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Werken bij ons?​

Zoek je een nieuwe uitdaging? Ontdek de voordelen van Het ConsultancyHuis voor jou als consultant.