Dashboard Transportcapaciteit

kansen inzichtelijk maken in beperkte transportcapaciteit elektriciteit

Het op korte termijn kunnen realiseren van een nieuwe zware netaansluiting (groter dan 3x80A) wordt steeds beperkter. De aanvragen stapelen zich op en wachtrijen ontstaan totdat congestiemanagement of netverzwaring meer ruimte vrijspeelt. Dit komt duidelijk naar voren in de actuele berichtgeving rondom congestie(management) en het roder kleuren van de ‘Capaciteitskaart elektriciteitsnet’ van Netbeheer Nederland.

Wellicht interessanter dan “wat niet kan” is om met dezelfde informatie en achterliggende data juist inzicht te krijgen in kansen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld: “Waar is nog wel transportcapaciteit beschikbaar?” en “In welke regio’s is de behoefte aan flexibele assets het hoogst?”. Om dergelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden is een interactief dashboard ontwikkeld waar het snijvlak van locatie en beschikbare transportcapaciteit op meerdere niveaus geïnspecteerd kan worden. Door direct visueel feedback te krijgen op geselecteerde filters ontstaan vanzelf interessante vragen, inzichten en hopelijk ook passende antwoorden. Welke informatie haalt u uit dit dashboard?

">

Korte samenvatting van het project:

Uitdaging

File op het elektriciteitsnet, wachtrijen voor nieuwe aansluitingen, lange doorlooptijden voor netverzwaring. Uitdagingen genoeg bij de klanten van Het ConsultancyHuis. Maar hoe kan de informatie(voorziening) en achterliggende data juist gebruikt worden om kansen en mogelijkheden inzichtelijk te maken? Hoe kunnen we het beeld van problematiek omdraaien naar een wereld waar vraag en aanbod elkaar kunnen opzoeken, waar samenwerkingsverbanden zich kunnen ontplooien en een positief toekomstperspectief geboden kan worden? Dit is de uitdaging die we intern met een groep specialisten hebben aangepakt.

Oplossing

Door de brondata van Netbeheer Nederland over beschikbare transportcapaciteit per postcode te verrijken met geografische gegevens is het mogelijk geworden om gedetailleerde visualisaties te creëren en te combineren in een interactief dashboard. De kleurcodering volgt de definities van Netbeheer Nederland.

Resultaat

Met behulp van het interactieve dashboard kunnen vragen die op het snijvlak van locatie en beschikbare transportcapaciteit liggen beantwoord worden.

Graag ontvangen we jullie feedback. We zijn benieuwd of dit dashboard jou helpt en welke informatie je nog toegevoegd zou willen zien. Alvast bedankt daarvoor!

Onze resultaten

Andere projecten die écht een verschil maken

Consultants aan het woord

“Bij deze opdracht krijg ik elke werkdag de kans om bij te dragen aan de energietransitie, door het oplossen van congestie op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.”

Shafiek Ramdin

Onze projecten

Een verandertraject, een nieuw IT-systeem of een andere uitdaging? Ontdek hier hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Werken bij ons?​

Zoek je een nieuwe uitdaging? Ontdek de voordelen van Het ConsultancyHuis voor jou als consultant.